Program

Základem programu je legenda a příběh, který provází celý tábor jako motivaci ke hrám. Hry jsou sportovní, bojové, umělecké, naučné, zábavné, prostě od všeho něco.

Pro děti jsou každý den připraveny hry a soutěže za slunného i deštivého počasí. Hry jsou voleny tak, že i nejmenší děti mohou v soutěžích porazit ty starší.

Děti jsou rozděleny do tří skupinek, které spolu po celý čas tábora soutěží ve zručnosti, hbitosti, chytrosti nebo schopnosti týmové spolupráce.

Kromě zábavy a her se snažíme dětem předat i znalosti o přírodě a táboření. Dětem je hodnocen pořádek ve stanech a mají možnost plnit zkoušky odvahy, zdravovědy nebo mlčení (celkem 10 různých zkoušek).

Režim dne: pdf formát

 • 07:30 - budíček
 • 07:35 - rozcvička
 • 07:45 - ranní hygiena
 • 08:00 - snídaně
 • 08:40 - ranní nástup
 • 09:00 - dopolední program, hry
 • 10:30 - svačina
 • 10:45 - dopolední program, soutěže
 • 12:30 - oběd
 • 13:00 - odpolední klid
 • 14:00 - odpolední program, hry
 • 16:00 - svačina
 • 16:45 - večerní program, soutěže
 • 19:00 - večeře
 • 19:30 - mimořádný program (táborák, plnění zkoušek, apod.)
 • 21:00 - večerní hygiena
 • 21:30 - večerka, noční klid

Vedoucí